Poprawna pisownia

starożytność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

starorzytność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

staroszytność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

starożytnoźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

staro żytność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

staro-żytność

Niepoprawna pisownia