Poprawna pisownia

drgnęliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

drgneliśmy

Niepoprawna pisownia