Niepoprawna pisownia

drgneliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drgnęliście

Poprawna pisownia