Niepoprawna pisownia

dotknęłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dotknąłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dotkłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotknołeś

Niepoprawna pisownia