Poprawna pisownia

nie daje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedaje

Niepoprawna pisownia