Poprawna pisownia

dostępność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dostempność

Niepoprawna pisownia