Niepoprawna pisownia

sfój

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

swój

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

swuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sfuj

Niepoprawna pisownia