Poprawna pisownia

dostaliby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dostali by

Niepoprawna pisownia