Niepoprawna pisownia

dórnoty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

durnoty

Poprawna pisownia