Niepoprawna pisownia

legularnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

regularnie

Poprawna pisownia