Poprawna pisownia

dopadliście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do padliście

Niepoprawna pisownia