Poprawna pisownia

dopadłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do padłaś

Niepoprawna pisownia