Niepoprawna pisownia

donżeń

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dążeń

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dąrzeń

Niepoprawna pisownia