Niepoprawna pisownia

z komplikowani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

skomplikowani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

skąplikowani

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkomplikowani

Niepoprawna pisownia