Niepoprawna pisownia

dołój

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dołuj

Poprawna pisownia