Niepoprawna pisownia

dokumętnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokumentnie

Poprawna pisownia, forma słowa „dokumentny”, znaczenie: kompletnie, zupełnie, dokładnie. W przeszłości słowo to mogło oznaczać również: niebudzący wątpliwości, oparty na dowodach, autentyczny.