Poprawna pisownia

dokucza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do kucza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dokócza

Niepoprawna pisownia