Niepoprawna pisownia

dokońca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

do końca

Poprawna pisownia