Poprawna pisownia

do środka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dośrodka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do śrotka

Niepoprawna pisownia