Niepoprawna pisownia

do powiecie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopowiecie

Poprawna pisownia