Niepoprawna pisownia

do konam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokonam

Poprawna pisownia