Niepoprawna pisownia

nie ziemska

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieziemska

Poprawna pisownia