Poprawna pisownia

uziemione

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

u ziemione

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uziemjone

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uziemnione

Niepoprawna pisownia