Niepoprawna pisownia

do konał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dokonał

Poprawna pisownia