Niepoprawna pisownia

do czekał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

doczekał

Poprawna pisownia