Poprawna pisownia

niekrótcy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie krótcy

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako zaprzeczenie: Nie krótcy, ale dłudzy.

Niepoprawna pisownia

niekrutcy

Niepoprawna pisownia