Poprawna pisownia

niewprowadzona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie w prowadzona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wprowadzona

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa wprowadzona.