Poprawna pisownia

długoletnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

długo letnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dugoletnie

Niepoprawna pisownia