Poprawna pisownia

rządząc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzondząc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rządzonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondzonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żądząc

Niepoprawna pisownia