Niepoprawna pisownia

długo terminową

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

długoterminową

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

długo-terminową

Niepoprawna pisownia