Niepoprawna pisownia

długo godzinne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wielogodzinne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

długogodzinne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wielo godzinne

Niepoprawna pisownia