Poprawna pisownia

dłubać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dubać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłóbać

Niepoprawna pisownia