Niepoprawna pisownia

legitymacia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

legitymacja

Poprawna pisownia, znaczenie: dokument stwierdzający tożsamość lub potwierdzający przynależność do organizacji bądź instytucji; uprawnienie do sprawowania określonej funkcji lub występowania w czyimś imieniu.