Niepoprawna pisownia

na lekci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na lekcji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nalekcji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na lekcjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na lekcii

Niepoprawna pisownia