Niepoprawna pisownia

dekąpletowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dekompletowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

de kompletowanie

Niepoprawna pisownia