Niepoprawna pisownia

przehadzamy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przechadzamy

Poprawna pisownia