Niepoprawna pisownia

darze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne jako forma słowa dar, na przykład: Watykan otrzymał sprzęt medyczny w darze od Chin.


Poprawna pisownia

darzę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dażę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

daże

Niepoprawna pisownia