Niepoprawna pisownia

Dani

Niepoprawna pisownia, wyjątek (pisane małą literą): forma jednego ze słów: dać, dany, dań.


Poprawna pisownia

Danii

Poprawna pisownia, znaczenie: forma nazwy państwa „Dania” – państwo w Europie ze stolicą w Kopenhadze.


Niepoprawna pisownia

Danji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Danjii

Niepoprawna pisownia