Niepoprawna pisownia

dali byśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dalibyśmy

Poprawna pisownia