Poprawna pisownia

da ci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

daci

Niepoprawna pisownia