Poprawna pisownia

czynach

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czynah

Niepoprawna pisownia