Poprawna pisownia

czyjąś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czyjomś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyjąź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czyjomź

Niepoprawna pisownia