Poprawna pisownia

nie pozdrawiamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie po zdrawiamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepo zdrawiamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepozdrawiamy

Niepoprawna pisownia