Poprawna pisownia

czujemy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

czójemy

Niepoprawna pisownia