Niepoprawna pisownia

pamienci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pamięci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pamiędzi

Niepoprawna pisownia