Poprawna pisownia

czteromiesięczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cztero miesięczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cztero-miesięczny

Niepoprawna pisownia