Poprawna pisownia

czteromiesięczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cztero-miesięczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cztero miesięczne

Niepoprawna pisownia