Poprawna pisownia

czteromiesięczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cztero-miesięczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cztero miesięczna

Niepoprawna pisownia