Niepoprawna pisownia

cztero-pokojowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czteropokojowa

Poprawna pisownia, znaczenie: złożona z czterech pokojów.


Niepoprawna pisownia

cztero pokojowa

Niepoprawna pisownia