Niepoprawna pisownia

niepytasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie pytasz

Poprawna pisownia